top of page

søn. 07. apr.

|

Bergenhus

BARS-MQE seminar

Seminaret handler om evaluering av bevegelseskvalitet ved bruk av Body Awareness Rating Scale - Movement Quality and Experience (BARS-MQE).Seminaret vil inneholde teoretiske og kliniske prinsipper, samt praktisk øving på å observere, beskrive, analysere, og skalere bevegelseskvalitet.

Registreringen er lukket
Se andre arrangementer
BARS-MQE seminar
BARS-MQE seminar

Tid og sted

07. apr. 2024, 18:00 – 10. apr. 2024, 12:00

Bergenhus, Sandviksveien 41, 5036 Bergen, Norge

Om arrangementet

Seminaret vil inneholde teoretiske og kliniske prinsipper knyttet til BARS-MQE samt praktisk øving på å observere, beskrive, analysere, og skalere bevegelseskvalitet og intervju av bevegelses-erfaring. Det strekker seg over 2,5 dager (20 timer). I etterkant av seminaret, vil deltakerne få noe tid på å integrere undersøkelsen i egen klinisk praksis før neste steg på veien til terapikompetanse. Det innebærer at en umiddelbart anvender BARS-MQE og blir kjent med BARS-MQE skjema. Arbeidet etterfølges av rapport med beskrivelse og refleksjon fra egne erfaringer samt vedlegg av utfylte BARS-MQE skjema. Seminaret er obligatorisk for å kunne gjennomføre steg 4 og få terapikompetanse i Basal Kroppskjennskap.

Etter avsluttet seminar, skal deltakerne ha tilegnet seg                                                                                                                                             

Kunnskap om:  · menneskesyn fra en eksistensiell og fenomenologisk tradisjon  · en salutogen tilnærming  · hvordan livserfaringer og sykdom kommer til uttrykk i bevegelse, funksjon og relasjon  · bevegelseskvalitet som fenomen: omfatter både fysiske og mentale perspektiv på bevegelse  · vokabular og veiledning.                                                                                                                                                                                       

Ferdighet i:  · å observere, beskrive og analysere bevegelseskvalitet  · å identifisere bevegelsesressurser og muligheter for helse og mestring  · klinisk refleksjon  · implementering av BARS-MQE i klinisk arbeid

 

BARS-MQE er en valid og reliabel undersøkelsesmetode anerkjent i fysioterapi (Skjærven, Gard, Sundal, & Strand, 2015a). Den anvendes i økende grad både nasjonalt og internasjonalt for å evaluere bevegelseskvalitet hos pasienter med sammensatte problem som for eksempel langvarige muskel-/ skjelettplager og mentale helseproblemer. Undersøkelsen representerer et felt som er i utvikling i fysioterapi, og hvor det foregår interessant forskning på.                                                                                                                                                                                                                            

Kursleder: Mary-Anne Sundal, lærer i Basal Kroppskjennskap

Pris: Kr 4200,- (Veiledning / tilbakemelding på rapport i etterkant er inkludert i prisen) 

Påmeldingsfrist: 15. februar

Påmelding til: kurs@nibk.org 

 

Litteraturliste:

- Olsen A, Strand LI, Magnussen LH, Sundal M, Skjaerven LH (2019). Descriptions of movement experiences in the Body Awareness Rating Scale – Movement Quality and Experience evaluation. A qualitative study of patients diagnosed with hip osteoarthritis. Physiotherapy Theory and Practice

- Skatteboe, U. B., Friis, S., Hope, M. K., & Vaglum, P. (1989). Body Awareness Group Therapy for Patients with Personality Disorders. 2. Evaluation of the Body Awareness Rating Scale. Psychother Psychosom, 51, 18-24.

- Skjærven, L. H. (2015b). MANUAL Body Awareness Rating Scale - Movement Quality and Experience (BARS-MQE). Manual for Clinical Implementation Education Material. Bergen, Norway.

- Skjaerven, L. H., Gard, G., Sundal, M. A., & Strand, L. I. (2015a). Reliability and Validity of the Body Awareness Rating Scale (BARS), an Observational Assessment Tool of Movement Quality. European Journal of Physiotherapy, 17(1), 19-28.

- Skjærven, L. H., Kristoffersen, K., & Gard, G. (2010). How Can Movement Quality be Promoted in Clinical Practice? A Phenomenological Study of Physical Therapy Experts Physical Therapy, 90, 1479-1491.

- Skjærven, L. H., Kristoffersen, K., & Gard, G. (2008). An eye for movement quality: a phenomenological study of movement quality reflecting a group of physiotherapists' understanding of the phenomenon. Physiother Theory Pract, 24(1), 13-27. doi:10.1080/01460860701378042

Dele dette arrangementet

bottom of page