top of page
Almeria_2020.jpg

Internasjonal lærergruppe

Den internasjonale lærergruppen, 

The International Association of Teachers in Basic Body Awareness Therapy (IATBBAT), består av fysioterapeuter fra 14 ulike land. 

Den internasjonale lærergruppen i Basal Kroppskjennskap ble formet av svenske og norske fysioterapeuter på slutten av 1980 tallet. Gruppen har ansvar for utvikling og kvalitetssikring av Basal Kroppskjennskap som fysioterapitilnærming og for undervisning og utdanning av nye lærere. I 2003 ble gruppen organisert og registrert som en internasjonal forening under navnet International Association of Teachers in Basic Body Awareness Therapy (IATBBAT). I dag inngår til sammen 14 land der fysioterapeuter fra Norge, Sverige, Danmark, Finland, Færøyene, Island, Nederland, Skottland, Spania, Sveits, Estland, Tyrkia, Canada og Mexico deltar.  

Gruppen har en fast samling hvert år som går over 6 dager. Dagene blir brukt til personlig fordypning i bevegelsespraksis og utvikling av egen kompetanse i formidling av metoden. Generalforsamling med Årsmøte for lærere og lærerkandidater blir avholdt. I tillegg er det møte rettet mot organisering, ​utvikling og kvalitetssikring av tilnærmingen Basal Kroppskjennskap. 

 

Lærergruppen er på forskjellig vis involvert i forskningsprosjekt, skriving av bøker m.m. Resultater og erfaringer fra klinisk bruk av Basal Kroppskjennskap er dokumentert i flere avhandlinger og vitenskapelige artikler. 

 

IATBBAT sin hjemmeside: http://www.iatbbat.com/

Klinisk master program i Spania: http://fisioterapiasm.es/masterbbam.htm 

 

 

thumbnail_IMG_9499.jpg

Andre foreninger i den internasjonale lærergruppen

IATBBAT

Internasjonal gruppe

Kineoo

Nederland

IBBAT

Sveits

DIBB

Danmark

AEF-SM

Spania

bottom of page