top of page
119121200_10164439526650271_1092431407382617812_n.jpg

Hva er Basal Kroppskjennskap?

Basal kroppskjennskap (BK) har fokus på læring gjennom bevegelseserfaring.  Tilnærmingen er personsentrert og har til hensikt å fremme helse, læring og mestring. 

I Basal Kroppskjennskap fremmes grunnleggende kjennskap, bevissthet og fortrolighet til egen kropp i bevegelse og ro.

 Formålet er å øke pasientens kontakt med egne bevegelsesvaner, bevegelsespotensialer og ressurser og derved muliggjøre endring.

Basal Kroppskjennskap er inspirert av den franske bevegelsespedagog og psykoterapeut Jacques Dropsy, introdusert i Sverige av G. Roxendal på 70-tallet, og videreutviklet i den internasjonale lærergruppen i Basal Kroppskjennskap. BK ble godkjent som fysioterapimetode av NFF i 1989. Metoden har sitt teoretiske og praktiske fundament i vestlige og østlige bevegelsestradisjoner, i biomedisinsk vitenskap, i eksistensiell og fenomenologisk filosofi og psykologi.

Behandlingsmålet i Basal Kroppskjennskap er å fremme helse gjennom mer funksjonelle bevegelsesvaner og væremåter i hverdagen. 

Å øve oppmerksomt nærvær er nødvendig for læring og for å styrke kontakten i det sensomotoriske samspillet. Det legges til rette for å øke sensitivitet for kroppslige erfaringer og for hva som kan fremme helse for den enkelte.

 

I Basal Kroppskjennskap øves grunnleggende bevegelseskoordinasjoner fra daglivets bevegelser: ligge, sitte, stå, gå, og relasjonsbevegelser. En strukturert massasje og bruk av stemme inngår i behandlingspraksisen. I bevegelsene veiledes pasienten til å utforske kontakten til underlaget, til kroppens sentrum, til pust og bruk av energi. I behandlingsprosessen får pasienten hjelp til å oppdage uvaner og prøve ut mer funksjonelle bevegelser. En vektlegger å stimulere posturale reflekser, balanse, en mer fri pust og koordinasjon og samspill i kroppen som en helhet.

 

Refleksjon gjennom samtale inngår som en sentral del av terapien og tar utgangspunkt i pasientens bevegelseserfaringer her og nå. Pasient og terapeut reflekterer sammen om kroppslige og mentale reaksjoner og hvordan reaksjoner kan henge sammen med erfaringer fra dagliglivet. Det blir lagt vekt på å finne sammenhenger og mening, og fremme pasientens selvforståelse og tro på egne muligheter for å mestre dagliglivet.

I samarbeid med fysioterapeuten, får pasienten ansvar for bedring av egen helse ved å involvere seg og øve hjemme fra første behandlingstime. Dette består av regelmessig øving hjemme med utvalgte bevegelser samt å overføre bevegelseserfaringer i sine daglige funksjoner. Pasienten oppfordres til å føre logg for å styrke egen prosess.

Passe størrelse (15 of 21).jpg

Basal Kroppskjennskap egner seg godt både som individuell- og gruppebehandling. Gruppedynamikk og terapeutiske gruppefaktorer kan være med å forsterke effekten av behandling med blant annet økt selvforståelse, gruppetilhørighet og betydningen av samspill.

Undersøkelsen Body Awareness Rating Scale – Movement Quality and Experience (BARS-MQE) benyttes for å kartlegge pasientens utgangspunkt og utvikling gjennom behandlingsprosessen. Vurderingen er bestående av pasientens beskrivelse, fysioterapeutens beskrivelse ut fra observasjon og skalering av bevegelseskvalitet.  Skalaen som nyttes spenner fra 1-7, der 1 er den mest ufunksjonelle og 7 er den mest funksjonelle bevegelseskvaliteten.

Det har vært drevet kontinuerlig fagutvikling og forskning på Basal Kroppskjennskap siden behandlingen ble etablert. Tallrike kvalitative og kvantitative studier dokumenterer denne forskningen.

Litteratur

Kort introduksjon finner du her:

Les mer om Basal Kroppskjennskap i Fysioterapeuten

Dersom du har tilgang til programmet Exorlive, finner du de mest grunnleggende BK-bevegelsene i kategorien Basal Kroppskjennskap under filteret Rehabilitering:

Lær mer om Basal Kroppskjennskap 

Videos from ibk.nu: 
For deg som vil prøve Basal Kroppskjennskap 
For fysioterapeuter som vil vite mer om metoden 
Almeria_2020.jpg

Vil du lære mer?

Bli med på kurs

NIBK holder jevnlig kurs i Basal Kroppskjennskap og undersøkelsen Body Awareness Rating Scale - Movement Quality and Experience (BARS-MQE). 

bottom of page