top of page

Body Awareness Rating Scale – Movement Quality and Experience (BARS-MQE)

BARS-MQE seminar ble arrangert den 19. – 22. september 2021 som internatkurs på Gavelstad Gjestegård. Vi var en liten gruppe på 7 motiverte og engasjerte deltakere og 2 lærere som stod for teoretisk og praktisk undervisning. Det ble lange og aktive dager med noe teori, men mest ferdighetstrening relatert til observasjon og analyse av funksjonell bevegelseskvalitet.

Deltakerne fikk i løpet av seminaret økt kunnskap om fenomenet bevegelseskvalitet samt økt ferdighet i å observere, beskrive, analysere og skalere bevegelseskvalitet og reflektere over funn i undersøkelsen som grunnlag for tilnærming i fysioterapi; «Mye falt på plass disse dagene. Prinsippene i Basal Kroppskjennskap ble tydeligere og jeg fikk en god struktur på undersøkelsen, noe som har motivert og inspirert meg til å bruke undersøkelsen mer i klinikken» «Jeg har blitt langt tryggere på HVA jeg observerer. Dagene har motivert meg til mer tid for egentrening» «Ordene i Basal Kroppskjennskap har fått et nytt innhold, de rommer mer» «Det har vært en fin oppbygning av seminaret der jeg både har blitt mer bevisst vokabularet i undersøkelsen, hvordan jeg forholder meg til rommet samt å beskrive og analysere bevegelseskvalitet»


Takk til Gavelstad Gjestegård for flotte dager!

Comments


bottom of page