top of page

Norsk Institutt for Basal Kroppskjennskap er en forening drevet av fysioterapeuter med klinisk kompetanse innen Basal Kroppskjennskap. 

NIBK har ansvar for å kvalitetssikre, videreutvikle og tilrettelegge for utdanning i Basal Kroppskjennskap og undersøkelsesmetoden BARS (Body Awareness Rating Scale) i Norge.

Vi tilrettelegger for spesielle temakurs innen BK og BARS og  er med å videreutvikle metode, forskning og veiledning knyttet til Basal Kroppskjennskap.

Norsk lærergruppe

Add a general description of the items listed below. You can introduce the list and include any relevant information you want to share. Double click to edit the text.

Item Title

Describe the item and include any relevant details. Click to edit the text.

Item Title

Describe the item and include any relevant details. Click to edit the text.

Item Title

Describe the item and include any relevant details. Click to edit the text.

Item Title

Describe the item and include any relevant details. Click to edit the text.

Item Title

Describe the item and include any relevant details. Click to edit the text.

Item Title

Describe the item and include any relevant details. Click to edit the text.

Helse gjennom bevegelse

Fysioterapi med Basal Kroppskjennskap

Basal Kroppskjennskap retter seg mot å fremme pasientens kontakt med seg selv gjennom å arbeide både med kroppslige og mentale aspekter. 

DSC_0169.jpg
Skjermbilde 2023-03-08 kl. 18.34.51.png

Les mer

Historier fra studenter

Add information about the promotion here. Click to edit the text and any details about the sale you want users to know.

Bedre helse gjennomm bevegelse

Workshops & Retreats

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It’s easy. Just click “Edit Text” or double click me to add your own content and make changes to the font. Feel free to drag and drop me anywhere you like on your page. I’m a great place for you to tell a story and let your users know a little more about you.

This is a great space to write a long text about your company and your services. You can use this space to go into a little more detail about your company. Talk about your team and what services you provide. Tell your visitors the story of how you came up with the idea for your business and what makes you different from your competitors. Make your company stand out and show your visitors who you are.

Speaking

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It’s easy. Just click “Edit Text” or double click me to add your own content and make changes to the font. Feel free to drag and drop me anywhere you like on your page. I’m a great place for you to tell a story and let your users know a little more about you.

This is a great space to write a long text about your company and your services. You can use this space to go into a little more detail about your company. Talk about your team and what services you provide. Tell your visitors the story of how you came up with the idea for your business and what makes you different from your competitors. Make your company stand out and show your visitors who you are.

Corporate Training

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It’s easy. Just click “Edit Text” or double click me to add your own content and make changes to the font. Feel free to drag and drop me anywhere you like on your page. I’m a great place for you to tell a story and let your users know a little more about you.

This is a great space to write a long text about your company and your services. You can use this space to go into a little more detail about your company. Talk about your team and what services you provide. Tell your visitors the story of how you came up with the idea for your business and what makes you different from your competitors. Make your company stand out and show your visitors who you are.

bottom of page