top of page
Almeria_2020.jpg

Klinisk kompetanse i BK

NIBK tilbyr etterutdanning som gir klinisk kompetanse i Basal Kroppskjennskap. Etterutdanningen består av fire ukeskurs, BK 1-4, samt et undersøkelsesseminar i BARS-MQE (Body Awareness Rating Scale – Movement Quality and Experience) og et prosjektseminar på 20 timer.

 

Kursene bygger på hverandre, og gir samlet full klinisk kompetanse i BK. Det første kurset, BK1,  er åpent for nye såvel som erfarne BK-terapeuter, og brukes av mange som en oppfriskning eller som påfyll til egen utvikling. Les mer under "om etterutdanningen"

Målgruppe

Utdanningen i Basal Kroppskjennskap retter seg yrkesspesifikt mot ferdig utdannede fysioterapeuter.

 

Opptakskrav

Autorisert fysioterapeut.

 

Utdanningsmål

Fysioterapeuten skal i løpet av utdanningen erverve seg kunnskaper, ferdigheter og holdninger innen arbeidsformen Basal Kroppskjennskap (BK).

 

Fysioterapeuten skal i løpet av utdanningen ha gjennomgått den prosessen som personlig fordypning i Basal Kroppskjennskap innebærer og dermed ha økt personlig modning, kroppslig integrering og innsikt.

 

Fysioterapeuten skal erverve seg personlig erfaring i prosesser som hun/han gjenfinner i arbeid i BK både individuelt og i grupper.

 

Fysioterapeuten skal etter endt utdanning være i stand til å kritisk vurdere når Basal Kroppskjennskap er en relevant fysioterapeutisk arbeidsform og kunne bruke Basal Kroppskjennskap i klinisk, helsefremmende og forebyggende fysioterapi, individuelt og i grupper.

 

Fysioterapeuten skal etter endt utdanning kunne begrunne tiltak og endringsprosess i journal og overfor samarbeidspartnere, og kommunisere til pasienter/ brukere og andre helsefaggrupper hva BK representerer.

 

Utdanningen fører til klinisk kompetanse i Basal Kroppskjennskap etter gjennomførte 4 trinn med avsluttende eksamen. Det er imidlertid mulig å avslutte etter hvert trinn. Trinn 1 kan også nyttes som fordypning i metoden.


 

Organisering og arbeidsmåter

I studieplanen beskrives det praktiske arbeidet så vel som andre studieformer. Teori og praksis integreres i hele studieforløpet. Utdanningens innhold er hovedsakelig av praktisk karakter. Dette er i tråd med Basal Kroppskjennskaps målsetting.

 

Utdanningen består av 4 trinn; BK 1, BK 2, BK 3 og BK 4, og inkluderer i tillegg  to seminarer (BARS-MQE seminar og prosjektseminar). Trinnene bygger på hverandre.

 

Hvert trinn inneholder

A. Kurs i Basal Kroppskjennskap, tilsvarende 40 timer

B. Periode med selvstudier, tilsvarende 40 timer

 

Utdanningens målsetting er klinisk kompetanse i anvendelse av BK. Trinnene er suksessivt oppbygget; fra selvopplevd erfaring, til klinisk bruk i individualbehandling, til gruppebehandling og til avsluttende prosjektarbeid. Trinnene er organisert ut fra en praktisk pedagogisk modell. Hovedvekt legges på læring gjennom praksis. Teori presenteres i forelesninger, integreres i praksis og på seminarer.

 

Undervisningsformen er basert på studentaktive læringsprosesser der det personlige engasjement og ansvar vektlegges for å fremme kvalitet. Det er en veksling mellom bevegelsespraksis, seminarer, forelesninger, bilde- & filmanalyser og gruppearbeid. Det legges opp til både lærerstyrt undervisning, selvstudier, gruppearbeid og skriftlige rapporter/ oppgaver. Litteraturen angis i pensumlitteratur og i egen artikkelsamling for hvert av trinnene.

Utdanningen forventes å strekke seg over en periode på ca. 3 – 5 år.

 

Selvstudier er en sentral del i utdanningen som fører til kompetanse i BK. Den består av fire deler:

 1. personlig fordypning / trening i BK praksis

 2. bruk av BK i fysioterapi, individuelt og i gruppe  

 3. skriftlig rapport/oppgave

 4. litteraturstudier

 

Med personlig fordypning i BK rettet mot bedret bevegelseskvalitet menes å gjøre egne erfaringer av bevegelsene som inngår i tilnærmingen. Den egne fordypningen kan gjøres individuelt og evt. i lokal gruppe på hjemstedet.

 

Selvstudier på trinn 1, 2 og 3 skjer i etterkant av kursene, mens på trinn 4 foregår dette i forkant av BK IV kurset.

 

Beskrivelse av utdanningen

 

BK I:

Gjennom faglig fordypning skal deltakerne tilegne seg kunnskaper, ferdigheter og holdninger slik at de:

• har tilegnet seg begynnende praktisk og teoretisk innsikt i BK. Hovedvekt skal ligge på personlig opplevelse og erfaring av de grunnleggende bevegelsene i BK

• har fått kjennskap til og en første innføring i BARS-MQE

 

BK 2:

Gjennom faglig fordypning skal deltakerne tilegne seg kunnskaper, ferdigheter og holdninger slik at de:

 • har fordypet personlig erfaring i BK

 • har tilegnet seg teori om bevegelsesmessige grunnprinsipper i BK

 • har kjennskap til og forståelse av terapeutisk holdning og kommunikasjon i BK

 • har teoretisk kunnskap om og praktisk erfaring med BARS-bevegelsesharmoni

 • har tilegnet seg begynnende erfaring med BK rettet mot individualbehandling i klinisk, forebyggende og helsefremmende tiltak

 

BK 3:

Gjennom faglig fordypning skal deltakerne tilegne seg kunnskaper, ferdigheter og holdninger slik at de:

 • har fordypet personlig erfaring i BK

 • har kjennskap til pedagogikk og terapeutiske teorier i BK

 • har tilegnet seg kunnskaper innen gruppeterapi og gruppeprosesser

 • har begynnende erfaring med gruppeledelse, i en liten gruppe, med BK

 

BK 4:

Gjennom faglig fordypning skal deltakerne tilegne seg kunnskaper, ferdigheter og holdninger slik at de:

 • har fordypet personlig og integrert erfaring i BK

 • kan anvende BK i større grupper i klinisk/forebyggende fysioterapi

 • kan systematisk kritisk vurdere, evaluere og dokumentere eget arbeid i BK

 • har utvidet teoretisk og praktisk perspektiv på BK

 • kan reflektere over bruk av BK i forhold til andre fysioterapeutiske tilnærminger

Kommende kurs

 • Fordypningsseminar Basal Kroppskjennskap
  Fordypningsseminar Basal Kroppskjennskap
  fre. 31. mai
  Skien
  31. mai 2024, 12:00 – 02. juni 2024, 14:00
  Skien, Hollenderigata 3, 3732 Skien, Norge
  Sommerens fordypningsseminar - velkommen til tre dager med faglig fordypning med gode kollegaer!
 • Etterutdanning BK3
  Etterutdanning BK3
  søn. 18. aug.
  Svarstad
  18. aug. 2024, 18:00 – 23. aug. 2024, 12:00
  Svarstad, Østsideveien 545, 3275 Svarstad, Norge
  Klinisk kurs med fokus på Basal Kroppskjennskap som gruppetilnærming. En uke full av egenerfaring, læring og teori knyttet til bruk av bevegelsesgrupper i behandling. OBS! Dato er endret fra først publisert!
 • Etterutdanning BK1
  Etterutdanning BK1
  søn. 01. sep.
  Svarstad
  01. sep. 2024, 18:00 – 06. sep. 2024, 12:00
  Svarstad, Østsideveien 545, 3275 Svarstad, Norge
  Klinisk kurs med fokus på egenerfaring i Basal Kroppskjennskap. Denne uken blir du kjent med grunnleggende bevegelser og teori i Basal Kroppskjennskap, og du kommer hjem med nye erfaringer du kan ha nytte av både faglig og personlig.
 • Master of Physiotherapy in Basic Body Awareness Methodology
  Master of Physiotherapy in Basic Body Awareness Methodology
  January - december 2024
  La Cañada
  January - december 2024
  La Cañada, Carr. Sacramento, s/n, 04120 La Cañada, Almería, Spania
  An International clinical post-graduate study program of Physiotherapy in Mental Health. 60 ECTS, University of Almeria (UAL), Spain
bottom of page