top of page

DELTAKERERFARINGER FRA FORDYPNINGSSEMINAR I BK 2021

I BK er tilstedeværelse sentralt. Fordypningsseminaret inviterte meg til å være fullt til stede i tre dager. Jeg opplever at jeg fikk påfyll på alle Dropsy’s fire nivåer: Jeg var til stede som fysisk kropp mot underlaget i våre ulike utgangsstillinger. Til stede som levende kropp, med pust og med aksept for alle kroppens rytmer. Jeg var til stede som følende menneske. Jeg opplevde at følelser ble tatt imot og dermed kunne falle til ro igjen. Og jeg var til stede som ånd, i våre felles refleksjoner i gruppen og gjennom å ha tid til å skrive egne notater i løpet av kurset. Jeg fikk erfaringer av hva som kan støtte meg selv, og hvordan kan jeg støtte andre i å være til stede i livet her og nå, som nærværende og levende mennesker.

«Etterklang» er et av begrepene vi utforsket på fordypningsseminaret i BK. Etterklangen av seminaret vibrerer i kroppen min som et mykt velvære.

Jeg vil varmt anbefale fordypningskurset til fysioterapeuter som jobber med utgangspunkt i et helseorientert perspektiv innenfor alle fagområder.

Ida Rump
"Jeg er utrolig takknemlig for å få lov til å øve på å bli dyktigere BK terapeut i en trygg og raus atmosfære med gode kolleger og med en så dyktig lærer som Anne Marie er. På dette fordypningskurset lærte jeg mer om meg selv som menneske og jeg håper at det hjelper meg å overføre den kunnskapen videre til mine pasienter. I bevegelsene, bruken av stemmen og med kontakt med min pust, fikk meg til å innse at jeg er både trygg, men også utrygg. Sterk og svak. Jeg er begge deler, samtidig - og det er helt greit. Det er slik det skal være." Deltaker Fordypningsseminar 2021

Siste innlegg

Se alle

BK1 kurs i Bergen i vinter

I regi av Haukeland universitetssjukehus og NIBK blir det arrangert BK1 kurs i Bergen til vinteren. Her finner du praktisk informasjon:

Yorumlar


bottom of page