top of page

"Flyt og rytme" - Fordypningsseminar 2022

Denne høsten var det igjen tid for fordypningsseminar i BK og temaet for samlingen var rytme og flyt. I det jeg kom kjørende mot Gavelstad var det som om kroppen gjenkjente at den nok engang skulle få en ekstra dose med nærvær. Som tidligere sank skuldrene ytterligere et hakk ned og pulsen senket seg.

Det er alltid kjekt å møte gamle kjente, men det å stifte bekjentskap med nye personer kan tilføre ny kunnskap og visdom. I møte med en ny gruppe er det alltid litt spennende å oppleve hvordan dynamikken er. I dette tilfellet tok det ikke lang tid før den gode atmosfæren var på plass og man kjente gjenklang i måten å være på. Det overrasker meg stadig hvor berikende det er å møte nye personer, ikke minst når man deler samme interesser og forståelse. Selv om man etter hvert blir tryggere i det å forstå og kjenne kroppen i flere dimensjonene og perspektiv, så er det alltid godt å få bekreftelse fra andre som opplever det samme.


Som alltid ble vi tatt varmt i mot av vår lærer Anne Marie. Det er en berikelse og inspirasjon å ha en så engasjert, kunnskapsrik og nysgjerrig veileder. De som har møtt henne vet at hun har en oppriktig interesse for fagfeltet, men også menneskene hun møter. Man kan kjenne hennes nærvær og tilstedeværelse. Hun er et motiverende forbilde for hvordan man setter BK ut i praksis.


Møte med rytme og flyt ble mer utdypende enn det tidligere har vært. Vi utforsket nye sider ved disse begrepene og oppdaget hvordan de ga liv til bevegelsene våre. Det å gi slipp inn i rytmen og flyten kan være utfordrende, men også befriende og åpnende. Det slutter aldri å fascinere meg hvordan det å utforske en dimensjon også kan åpne opp de andre dimensjonene. Som tidligere fikk disse begrepene som vi ble introdusert for på grunnkurset nye mening og ikke minst ny dybde. Noe som minner oss på at dette er prosesser som med tiden utvikler seg og gir ny innsikter.


Dette fordypningsseminaret var et påfyll både personlig og faglig, og ikke minst en inspirasjon til å forsette å utforske og praktisere BK. Jeg reiser alltid fra Gavelstad med en dypere forståelse for kropp og bevegelse og ikke minst en bekreftelse på at kropp og bevegelse kommer fra det å være, ikke bare gjøre.


Geir Ove Buøy, deltakerComments


bottom of page